Tietosuojaseloste

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry:n tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä & yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry, y-tunnus 1032232-9

Osoite: c/o Matias Mustonen, Mäntyläntie 12 A 4, 33420 Tampere

Muut yhteystiedot:

- internetsivu: http://ths.pirkanpalkonen.net/

- yhdistyksen sähköpostiosoite: ths@pirkanpalkonen.net

Yhteyshenkilö:

Nimi: rahastonhoitaja Matias Mustonen

Osoite: kts. yhdistyksen osoite

Sähköposti: kts. yhdistyksen sähköpostiosoite

2. Rekisterin nimi

Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry: jäsenrekisteri

3. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry:n jäseniksi hyväksytyt henkilöt sekä muut jäsenlehden saajahenkilöt.

4. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa. Rekisteriä tarvitaan myös jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpitämiseksi yhdistyksen toimintaa varten.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteriin kirjataan seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

• koko nimi ja kotipaikka (yhdistyslain velvoite)

• postiosoite (yhteydenpitoa, jäsenmaksua ja jäsenlehteä varten)

• jäsennumero

• vapaaehtoiset tiedot: jäsen voi halutessaan ilmoittaa yhdistyksen rekisteriin sähköpostiosoitteensa ja/tai puhelinnumeron yhteydenpitoa varten.

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

• tiedot maksetuista jäsenmaksuista, maksuissa käytetyt viitenumerot, tiedot jäsenrekisterin muutosajankohdista ja muutostapahtumien tyypeistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä yhdistyksen rekisterin yhteyshenkilöön.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman jäsenen lupaa (poislukien kohdassa 10 käsitelty osittainen ulkoistaminen).

8. Tietojen suojaus

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry:n hallituksen nimeämillä toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Tietojen käsittelyn kesto

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistykselle jää tieto kunkin hyväksytyn jäsenen nimestä ja ilmoitetun osoitteen mukaisesta kunnasta.

10. Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin käsittely voidaan tarvittavin osin ulkoistaa esimerkiksi jäsentiedotteiden tai lehden postituspalvelua varten. Tällöinkin henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Yhdistyksen tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

12. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin yhteyshenkilö yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle.

13. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.